เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า กล้องติดรถยนต์ HP

  1. บริษัทฯ จะรับผิดชอบการซ่อมโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ผลิตและภายใต้การใช้งานในสภาพปกติ หากมีอาการ แตก , หัก , งอ , มีรอยหรือมีกลิ่นไหม้ , วอยซ์รับประกันฉีกขาด หรือมีล่องรอยการแกะ งัดแงะ บริษัทจะถือว่าสินค้าชิ้นนั้นขาดจากการรับประกันทันที
  2. สินค้ารับประกันค่าแรงและค่าอะไหล่ ( ชิ้นส่วนทางไฟฟ้า ) 2ปี ยกเว้นอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆเช่น อุปกรณ์ติดตั้งกระจก  , สายไฟและชุดอแดปเตอร์ และแบตเตอรี่ภายใน โดยอุปกรณ์ที่กล่าวมาทางบริษัทจะรับประกัน 6 เดือนเท่านั้น
  3. เงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้จะไม่อยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของการประกันสินค้า

3.1 อุปกรณ์ภายนอก สี, การบุบ หรือความเสียหายภายนอกตัวเครื่อง ,กล้องเสียจากเหตุ อื่นๆ ที่มิใช่เทคนิคการผลิตหรือคุณภาพของขั้นตอนการผลิต

3.2 การติดตั้ง การใช้งานที่ผิดวิธีหรือผิดประเภท , ติดตั้งหรือต่อสายไม่ถูกวิธี

3.3 ใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน หรือการดัดแปลงสภาพอุปกรณ์ในการจ่ายไฟฟ้า

3.4 ความเสียหายจากการเคลื่อนย้าย , ขนส่ง , อุบัติเหตุ , สารเคมี , แก๊ส หรือความประมาทเลินเล่อ , ขาดการดูแลรักษา

3.5  ความเสียหายซึ่่งเกิดจากสัตว์ หรือ แมลงทําลาย กัดแทะหรือทำให้เกิดความเสียหาย

3.6  ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม , ฟ้าผ่า , แผ่นดินไหว หรือ ไฟไหม้

3.7  ความเสียหายที่จากการสึกหรอจากการใช้งาน หรือการเปลี่ยนสภาพตามธรรมชาติ เช่น ฉีกขาด , สึกกร่อน , ขึ้นสนิมรอยขูดขีดรอยเปรอะเปื้อน  

3.8 ความเสียหายอันเกิดจาก , การซ่อมแซม , แก้ไขด้วยตนเองหรือช่างที่ขาดความชํานาญที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทฯ

3.9 ไม่มีสติ๊กเกอร์หรือวอยซ์รับประกันจากบริษัท หรือสติ๊กเกอร์ หรือวอยส์รับประกัน ถูกลอกออก , ฉีก , ขาด , แตก , มีรอยขูด แก้ไขทำลาย

3.10  อุปกรณ์ประกอบเสริมต่างๆ หรืออุปกรณ์ของแถมในชุดสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน 2 ปีเช่น สายไฟ, อแดปเตอร์ , อุปกรณ์ติดตั้งกระจก , แบตเตอรี่ ฯ เป็นต้น

   4. การรับประกันไม่รวมถึงค่าขนส่ง , ค่าติดตั้ง , ค่าเดินทางในการให้บริการนอกสถานที่่

       เงื่อนไขการรับประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและการพิจรารณาจากทางบริษัท

 

                                                                                                 คุณ สพโชค  ไชยะเพ็ชรรัตน์

                                                                                                      ( กรรมการผู้จัดการ )

Visitors: 56,044